Dit is de privacyverklaring van de Meppeler Lawn Tennis Club, gevestigd te Sportpark Koedijkslanden 2, 7944 PA Meppel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40045216, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met de Vereniging. De Vereniging vindt het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom wordt in deze verklaring voor u uiteengezet hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan info@mltc.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

De vereniging verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan de Vereniging verstrekt heeft om gebruik te maken van de diensten van de Vereniging.

De volgende gegevens worden verwerkt:

 • Voorletters, voornaam en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • (Pas-) foto t.b.v. ledenpas en afhangbord
 • Bondsnummer – IBAN-Bankrekeningnummer (voor automatische incasso)

Waarom zijn deze gegevens nodig

De Vereniging verwerkt deze gegevens met de volgende doelen:

 • het voeren van een goede ledenadministratie door de ledenadministrateur;
 • het uitvoeren van financiële zaken door de penningmeester, zoals het innen van de contributie;
 • het informeren over verenigingsnieuws en –activiteiten door het verenigingssecretariaat.

Verstrekking van persoonsgegevens

Wanneer u lid wordt van de Vereniging wordt u tegelijkertijd automatisch lid van de KNLTB en niet getrapt via de Vereniging. Alle leden van de KNLTB worden vertegenwoordigd door de Ledenraad van de KNLTB en zijn dus gebonden aan besluiten van de Ledenraad. De grondslag voor het door de KNLTB delen van persoonsgegevens is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, dat is ontstaan door beslissingen die de Ledenraad hierover in 2007 en december 2017 heeft genomen. Individuele toestemming van een lid is hierdoor geen vereiste meer. Als een lid van de Vereniging niet wil dat dat de KNLTB zijn persoonsgegevens aan derden doorgeeft dient hij zich hiervoor te wenden tot de KNLTB.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt de Vereniging dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen van de Vereniging regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van de websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: E-mail: info@mltc.nl
Telefoonnummer 0522241622 (maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 en 18.00-23.00 uur)

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

Natuurlijk helpt de Vereniging u ook graag verder wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Vereniging. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt met als doel om de website gebruiksvriendelijker te maken bijvoorbeeld om bepaalde voorkeuren te onthouden. Daarnaast gebruiken we ook cookies van derden. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunne worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van MLTC of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies;
 • het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentie cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld.

Analytische en advertentie cookies

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Änalytics”-dienst. Wij maken gebruik van Google Analytics om het surfgedrag op onze website te analyseren en te verbeteren. Google kan kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. We gebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie inclusief het adres van je computer (IP adres) wordt door Google opgeslagen. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het privacy beleid van Google Analytics.

Social media cookies

Om het voor u mogelijk te maken om onze informatie op de website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Twitter en Linkedin. Sociale netwerken gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke websites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulppagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.