Padelbericht nr. 9, stand van zaken bouw padelbanen
6 mei 2019
Categorie:
Tags:
Tags: , ,

Sinds onze vorige berichten is er weer nieuws op het Padelfront: de aangevraagde subsidie van ruim 30.000 Euro is toegekend. Dat is heel goed nieuws! Na de aanvraag op 3 januari hebben we bijna 4 maanden in spanning afgewacht.

In de tussentijd hebben we de vergunning rond gekregen en de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) bereid gevonden om volledig borg te staan voor de aanvullende bankfinanciering. Dit was ook een voorwaarde van de Rabobank. De aanvraag van de bankfinanciering loopt nu en we verwachten e.e.a. deze maand rond te hebben.

Dan natuurlijk nog de crowdfunding. Deze heeft twee keer zoveel opgebracht dan waarop we hadden ingezet. In totaal is er voor 40.000 Euro ingeschreven. Dat geeft duidelijk aan dat een groot aantal leden zich ook op deze manier betrokken voelt. De komende weken krijgen de inschrijvers bericht over het effectueren van de obligatieleningen.

Op dit moment maken we nog prettig gebruik van baan 4. Deze zal worden opgeofferd voor de bouw van de padelbanen. We verwachten baan 4 in juni te zullen sluiten om dan met de bouw van de 2 padelbanen te kunnen starten.

Met sportieve groet,

Bestuur MLTC

Wouter Pol

Penningmeester