Resultaten leden enquête oktober 2019
28 december 2019
Categorie:
Tags:
Tags: , ,

Eind oktober hebben we via een enquête om jullie mening gevraagd over het reilen en zeilen bij MLTC.

De resultaten van deze ledenraadpleging hebben wij besproken op de ALV van november 2019.

Onderstaand vind je de samenvatting van de resultaten, een meer uitgebreid verslag vind je via Resultaten leden enquête oktober 2019

• In totaal hebben 71 leden de enquête ingevuld.

• De tops zijn:
o Betrokkenheid
o Informatievoorziening
o Verzorgdheid van het park en de sfeer op het park
o Vriendelijkheid en deskundigheid trainers
o Hoeveelheid activiteiten

• De tips zijn:
o De kantine mag gastvrijer en sfeervoller
o Het park mag van een groot aantal leden rookvrij worden
o Vrijwilligers belonen middels een lagere contributie wordt gesteund

Naar aanleiding van deze ledenraadpleging en het bespreken daarvan in de afgelopen ALV heeft het bestuur enkele besluiten genomen:
• We gaan samen met de eigenaar van de kantine (Arjen Bijsterbosch) en de pachters (Bob en Dorien) aan de slag om de kantine op meerdere vlakken meer sfeer te geven.
• Per 1 januari 2020 wordt het park volledig rookvrij. Hiervoor zullen we borden plaatsen die dit aangeven. Elders op de website vind je hier meer informatie over.
• Leden die hebben aangegeven wel iets te willen betekenen voor de club, gaan we persoonlijk benaderen. Het verstrekken van korting op de contributie heeft nog wel wat ogen en haken; hier moeten we nog wat op broeden.

Deze enquête heeft enkele concrete aanknopingspunten opgeleverd en was dus erg nuttig. Daarom zullen we dit een paar keer per jaar herhalen.

Met sportieve groet,

 

Bestuur MLTC