Betaling contributie lidmaatschap MLTC 2019
28 februari 2019
Categorie:

Beste clubleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er wordt een aantal slagen gemaakt om de club professioneler te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie. In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf dit jaar de inning worden uitbesteed aan KNLTB.Collect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Voor alle duidelijkheid: KNLTB.Collect is geen incassobureau! Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen. Voor nieuwe leden, die gebruik maken van het  introductietarief, is in het eerste jaar gespreid betalen niet mogelijk.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet?
KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden (zorg er daarom voor dat de ledenadministrateur recente en juiste gegevens van je heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via e-mail, sms en brief. Door op een link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kun je jouw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook kiezen om je contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL. Gespreid betalen kan alleen via automatische incasso. Een deel van jouw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor KNLTB.Collect en voor jezelf als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jij als clublid kan erop vertrouwen dat jouw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Wanneer je vragen hebt over bovenstaande neem dan contact op met penningmeester Wouter Pol (wouter.pol31@gmail.com ) of ledenadministrateur Roelof Grit (ledenadministratie@mltc.nl ).

Het Bestuur