Op 26 maart 2018 werd de ALV van MLTC gehouden. Helaas waren er, naast het bestuur, maar 12 enthousiaste leden aanwezig. Dat is bijzonder jammer, te meer daar er op zo’n ALV o.a. gesproken wordt over de toekomst van de vereniging. Voor deze ALV waren ook zeer bewust de ouders van onze jeugdleden uitgenodigd. Slechts 1 reactie hebben wij hierop mogen ontvangen.

Tijdens de ALV is aangegeven dat 70% van de leden onder de 50 jaar is, terwijl het bestuur voor 100% bestaat uit leden die boven de 50 jaar zijn. Het bestuur moet beleid ontwikkelen en uitvoeren terwijl 70% van de leden niet is vertegenwoordigd. Dat is een onhoudbare situatie. Er zijn handjes nodig, zowel in het bestuur als in de diverse commissies.  Wanneer we alle activiteiten willen blijven organiseren en als club willen blijven groeien, hebben we ook mensen nodig die daarbij helpen. Het enthousiaste groepje dat dit nu doet, is gewoon te klein. Moderne inzichten van jongere bestuurders kunnen MLTC op weg helpen naar een mooie toekomst.

Komen er geen nieuwe vrijwilligers dan zullen wij activiteiten moeten stoppen. Een andere optie is het inhuren van professionele krachten. Hiervoor zijn de kosten echter enorm en dat zou betekenen dat de contributie flink omhoog moet.

Willen wij het voorbestaan van MLTC waarborgen dan zullen er mensen moeten zijn die een vrijwilligerstaak op zich nemen. We doen dan ook een zeer dringend beroep op je om je te aan te melden voor een (bestuurs-) taak. Ook wanneer je ouder bent van een jeugdlid en zelf geen lid, hebben we je hard nodig.

Op de Algemene Ledenvergadering in het najaar hopen we voldoende vrijwilligers te hebben om door te kunnen gaan op de ingeslagen weg. Hebben we die vrijwilligers niet, dan zullen we moeten beslissen om andere maatregelen te nemen.

Het is leuk om een vrijwilligersklus te doen! Je ziet leden, jong en oud, genieten van het tennisspel, ieder op zijn eigen manier. De club groeit en bloeit. Het is toch prachtig om daar je steentje aan bij te kunnen dragen? Doe dat dan ook!

 

Met sportieve groet,

 

Bestuur MLTC